Asiakkaamme Turre Legal palkittiin 3.12.2015 innovaatiokilpailu Open Finland Challengessa julkisten palveluiden sarjassa (Public Services & Active Citizens) palvelullaan Verkkoperukirja. Onnittelemme ja iloitsemme mukana!

Verkkoperukirja tukee perukirjoituksen tekevää uskottua miestä. Uskottu mies voi kerätä kuolinpesän tiedot verkkopalveluun. Verkkopalvelu tekee pesän tiedoista automaattisesti perukirjan sekä joukon muita pesän tarvitsemia oikeudellisia asiakirjoja (valtakirjat, edunvalvojan hakemukset).

Perukirjan lisäksi palvelu tuottaa JSON-muodossa tietoa pesästä. Tämä tieto voidaan siirtää esimerkiksi verottajalle perintöverotuksen automatisoimiseksi.

Aucor oli muotoilemassa verkkopalvelulle modernia käyttöliittymää ja tyytyväisiä olivat niin asiakas kuin palveluun tutustuneet kansalaisetkin. Kommentti “Oli niin kuluttajaystävällisen näköinen, että ajattelin olevan itsepalvelukäyttöliittymä” ilahdutti tekijöitä suuresti! Palveluahan ei ole vielä tässä vaiheessa suunnattu kuluttajille vaan käyttö vaatii myös jonkin verran asiaosaamista.

Twitteristä poimittua: