Kun haluaa oppia tuntemaan asiakkaitaan, heiltä kannattaa kysyä asioita. Yksi tapa tähän on rakentaa kysely, joka palvelee niin sen täyttäjää kuin tulosten lukijaakin.

Tietokeskus rakensi yrityksen pilvikuntoa kartoittavan kyselyn, jonka avulla se saa hyödyllistä tietoa potentiaalisten asiakkaiden pilvipalveluiden tilanteesta. Kyselyyn vastaaja taas pääsee vertailemaan omaa tilannettaan muihin ja miettimään, ollaanko pahastikin takamatkalla vai ihan kärkijoukoissa.

”Käyttäjän vastauksia peilataan vuosittain tekemäämme kyselytutkimukseen IT-infran nykytilasta suomalaisissa organisaatioissa. Vuonna 2018 vastaajina oli 408 suomalaista IT-ammattilaista 300 eri organisaatiosta niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta edustaen eri toimialoja”, kertoo Tietokeskuksen markkinointipäällikkö Henri Tammenniemi.

Jouheva käyttökokemus Reactilla

Kysely on rakennettu Reactilla ja upotettu jo aiemmin uusittuun WordPress-sivustoon. Teknologiaksi valikoitui React siksi, että kyselyn käyttökokemuksesta haluttiin mahdollisimman jouhea ja sulava kaikilla päätelaitteilla.

Kysely pyörii yhdellä sivulla ja kyselyyn vastaaminen tuntuu liukuvalta ja vaivattomalta. Lopuksi vastaajalle aukeaa visuaalinen vertailuraportti, jossa omia vastauksia pääsee vertailemaan tutkimustuloksiin. Tietokeskuksen päässä käyttäjätiedot integroituvat markkinointiautomaation liidiputkeen ja sitä kautta CRM-järjestelmään.

Tietokeskuksen pilvikunto-testi

”Tämä projekti tehtiin aikataulu edellä, mutta laatu ei kärsinyt siitä. Teimme teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistivat nopean toteutuksen ja jota voimme sitten jatkokehittää tulosten perusteella. Tämä projekti on hyvä esimerkki kokeilevasta kehittämisestä”, Tammenniemi kuvailee.

Kyselyn kysymykset, vastaukset ja raporttitiedot luetaan JSON-tiedostosta, mikä mahdollistaa uuden kyselyn luomisen suhteellisen pienellä työmäärällä. Asiakas pääsee nyt luomaan uusia kyselyitä JSON-tiedoston avulla, mutta aikanaan kyselylle on suunnitteilla oma hallintanäkymä.

”Taas saatiin, mitä tilattiin. Lopputulos on oikein toimiva”, Tammenniemi kuittaa.

Tietokeskus on 11 eri paikkakunnalla toimiva suomalainen ICT-palveluyhtiö, joka tarjoaa yritykselle it-ympäristön kiinteällä kuukausihinnalla. Lisäksi Tietokeskus on yksi maan suurimmista julkishallinnon laitetoimittajista.