OP Ryhmän Taloudessa.fi on suosittu ja palkittu talousmedia. Aiempi toimintaympäristö ei antanut kuitenkaan täysiä mahdollisuuksia sivuston joustavaan kehittämiseen muuttuvissa viestintätarpeissa, joten pankkiryhmän verkkojulkaisu uudistettiin itsenäiseksi WordPress-sivustoksi alkuvuodesta 2016.

Uudistuksen myötä sivuston käyttäjäystävällisyys koheni ja liitokset sosiaaliseen mediaan saatiin tarkoituksenmukaisiksi sekä toimintavarmoiksi. Uudella sivustolla käyttäjälle tarjottavia sisältöjä pystytään hallitsemaan ja tarjoamaan näin nautittavampi sekä kestävämpi kokemus suositun ja palkitun talousmedian parissa.