Lastensuojelun Keskusliiton toiveesta laitoimme lskl.fi-sivuston ilmeen ja teknisen toteutuksen uusiksi. Monipuoliselta sivustolta löytää nyt niin verkkokaupan, kirjaston, tiedotteita ja uutisia kuin hyödyllistä tietoa liiton toiminnastakin.

Multisite ja modulaarinen etusivu

Liitolla on paljon erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. Osalla näistä on omat sivustonsa, kuten lastensuojelupaivat.fi, joita käytetään tapahtuman markkinointiin. Näiden sivustojen käyttäjähallinta on yhdistetty lskl.fi-sivustoon WordPressin multisite-toiminnallisuuden avulla.

Etusivu on rakennettu moduuleista, joihin nostetaan sisältöä niin sivustolta kuin sosiaalisesta mediastakin. Liitto pystyy itse luomaan näitä moduuleita sekä muokata ja vaihtaa niiden sisältöjä aina kulloisenkin tarpeen mukaan.

Upotettu verkkokauppa, integroitu kirjasto

Lastensuojelun Keskusliitolla on oma lapsitiedon erikoiskirjasto, jonka kokoelmaa pääsee tutkimaan myös verkossa. Lskl.fi tarjoaa mahdollisuuden hakea nimikkeitä kirjaston valikoimista PrettyLib-rajapinnan kautta. Verkkokaupasta sen sijaan vierailija löytää liiton omat maksulliset julkaisut sekä vapaasti ladattavat sisällöt.

Olemme tehneet monta erillistä verkkopalvelua Lastensuojelun Keskusliitolle (esimerkiksi Neuvolainfo, Lapsen Maailma -verkkolehti). Siksi oli erityisen hieno päästä huolehtimaan myös lskl.fi-sivustosta.

Lastensuojelun Keskusliitto on lastensuojelualan kattojärjestö, joka toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen oikeuksien asioissa sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.