Lastensuojelun Keskusliitto julkaisee Lapsen Maailma -lehteä. Painetun lehden visuaalinen ilme oli uudistettu vastikään ja verkkosivusto haluttiin nostaa visuaalisesti korkealaatuisen lehden tasolle ja tuoda käytettävyydeltään parhaaseen luokkaan.

TILAUSJÄRJESTELMÄ

Painetun lehden tilaaminen ja tilauksen maksaminen siirrettiin sähköiseen järjestelmään. Menettely helpottaa tilausten käsittelyä ja yhdenmukaistaa tilausasiakirjat, joten tilausten hallinta on huimasti helpompaa. Tehdyistä tilauksista kertyy luonnollisesti tiedot järjestelmään, josta saadaan raportit kokonaisuudesta sekä yksittäisten tilausten tiedot yhdestä paikasta.

PALVELUKORTTI

Osoitemuutokset, tilauksen peruuttaminen, palaute ja muu asiakasyhteydenpito vietiin tapahtumaan sähköisen palvelukortin avulla. Näin tarve asiakaspalvelutyölle kevenee ja lehden tilaajat saavat hoidettua tyypilliset tilanteet suoraan verkkosivustolla.

UUTISKIRJE

Lapsen Maailma -lehden tilaajat saavat halutessaan lehden uutiskirjeen. Lisäksi uutiskirjepalveluun toteutettiin muita vastaanottajaryhmiä ja eri viestintätarpeisiin sovitetut uutiskirjepohjat. Uutiskirjepalvelun toteutuksessa käytettiin MailChimp-järjestelmää.

ARKISTO

Verkkolehti esittelee painetut lehdet arkistona. Järjestelmä yhdistää sivustolla julkaistut artikkelit ja arkistossa esitellyt lehtien sisällysluettelot. Näin verkkolehti tarjoaa sisällöllisesti täydentävän kanavan painetuille lehdille. Verkkolehden ja painetun lehden käyttökokemukset täydentävät vahvasti toisiaan.

(Projektin toteutti Mediatavast – Aucor ja Mediatavast yhdistyivät toukokuussa 2015.)