Kotitalo-lehti on taloyhtiöiden hallituksille tarkoitettu tilattava lehti, jota julkaisee Isännöintiliitto. Se on palkittu vuoden asiakaslehtenä 2014, 2015 ja 2017. Kotitalolehti.fi puolestaan on verkkolehti, joka uudistettiin juuri ulkoasultaan selkeämmäksi ja konseptiltaan toimivammaksi. Suunnittelusta vastasi jälleen Isännöintiliiton luottomies, taitava Jarkko Waari.

”Yhteistyön helppouteen on vaikuttanut merkittävästi se, että Aucor on ollut mukana jo konseptointiprojektissa ja ottanut kantaa tiettyihin toteutuksiin. Ja toisaalta Jarkko on ollut mukana sprinttipalavereissa. Suunnittelutyötä tulee aina myös toteutusvaiheessa ja toisaalta teknistä toteutusta pitää miettiä jo konseptoinnissa”, toteaa Isännöintiliiton digitaalisten palveluiden kehittämisestä vastaava Marianne Falck-Hvilstafeldt.

Päällisin puolin näyttää siltä, ettei Kotitalolehden uudistuksessa muuttunut juuri muu kuin ulkoasu. Mutta myös taustapuolella tehtiin sellaisia teknisiä toteutuksia, jotka tekevät uudesta Kotitalolehdestä parhaan verkkolehden, jonka Aucor on koskaan toteuttanut. Siis ei muuta kuin valot päälle ja suunta kohti pannuhuonetta.

WordPress taipuu myös toimitusjärjestelmäksi

WordPressistä rakennettiin julkaisujärjestelmän lisäksi toimitusjärjestelmä, jolla hallitaan niin printtiartikkeleita kuin digilehteäkin. Eri toimittajat kirjoittavat juttunsa suoraan WordPressiin ja lähettävät ne päätoimittajalle tarkistettavaksi. Hyväksytyistä printtiartikkeleista ladataan siirtotiedostot, jotka tuodaan suoraan taitto-ohjelmaan. Sen sijaan että artikkeleita lähetettäisiin kasana sekalaisia Word-tiedostoja sähköpostista toiseen, koko prosessi on nyt hallitusti WordPressissä.

Lehden käyttöoikeudet ja prosessit määriteltiin sivustouudistuksen aikana tarkasti. Verkkolehdellä ja printtilehdellä on omat päätoimittajansa ja vain päätoimittajat voivat lisätä uusia avainsanoja tai hallita esimerkiksi teemasivujen sisältöä. Freelancerit eivät voi julkaista sisältöä itse, vaan se on päätoimittajan tehtävä. Toimitusprosessien määrittäminen pitää huolen siitä, ettei lehden konsepti rönsyile, kun vain päätoimittaja voi tehdä konseptiin vaikuttavia päätöksiä.

Printtiversiot myös editoidaan WordPressissä verkkojulkaisua varten. ”Printissä toimivat otsikot eivät välttämättä toimi verkossa, vaan niitä pitää editoida esimerkiksi hakukonenäkyvyyttä ajatellen”, Falck-Hvilstafeldt kertoo. ”Pyrimme panostamaan paljon siihen, että ihmiset löytäisivät helposti itselleen tärkeät sisällöt. Uudistuksessa saimme käyttöön myös sisältöjen teemasivut, joihin saamme sisältöä esiin aihepiireittäin. Osa teemasivujen sisällöistä tulee automatisoidusti avainsanojen perusteella ja osan nostoista voimme täyttää toimituksellisin kriteerein itse”, hän jatkaa.

Tilauksen helppous ja ilmoitusmyynnin hallinta

Yksi uudistuksen tavoitteista on lisätä Kotitalolehden tilausmääriä. ”Lehdellä on ollut monimutkainen tilausprosessi ja jos yksittäinen asukas tai taloyhtiö on itse halunnut tilata lehden, se on ollut vaikeaa. Prosessi oli suunniteltu niin, että vain isännöitsijä tilaa lehteä asiakkailleen. Nyt tilausmahdollisuuksia on helpotettu ja selkeytetty”, Falck-Hvilstafeldt kiittelee.

Lisäksi helppoutta arkeen tuo uusi ilmoitusmyynnin työkalu. ”Aucor ehdotti itse, että mitä jos suoraviivaistaisimme myös ilmoitusmyynnin prosessia ja heillä oli siihen työkaluehdotuskin valmiina”, Falck-Hvilstafeldt toteaa tyytyväisenä. Sivuston mainospaikat on määritelty Google AdManagerin avulla ja Aucor koulutti ilmoitusmyynnin käyttämään uutta työkalua. Lisäksi ilmoitusmyynti sai myytäväksi uuden tuotteen, kun Kotitalolehdessä on nyt mahdollisuus julkaista myös kumppanisisältöjä eli advertoriaaleja ja kumppaniblogeja.

Gutenbergillä kohti tulevaisuutta

WordPressin uusi Gutenberg-editori sopii verkkolehteen erinomaisesti. Editorin avulla verkkoartikkeleihin on mahdollista luoda entistä näyttävämpiä asetteluja. Myös aikanaan erillinen Pihaparlamentti-blogi, joka tuotiin nyt automaattisella migraatiolla osaksi Kotitalo-lehden verkkosivustoa, sai Gutenbergin työkalut käyttöönsä.

Erityisesti jatkokehittämisen myötä Kotitalolehti.fi on paljon enemmän kuin printtilehden verkkoversio. ”Meillä on aika suuret suunnitelmat sivuston jatkokehittämisen suhteen ja tämä on vasta ensimmäinen vaihe. Hyvien sisältöjen lisäksi kotitalolehti.fi alkaa palvella taloyhtiöitä myös muunlaisilla digitaalisilla palveluilla”, Falck-Hvilstafeldt kaavailee. Pidämme hihamme käärittyinä ja tartumme näihin haasteisiin mielellämme.

Yhteistyö Aucorin kanssa on tosi keskustelevaa ja Aucor pyrkii löytämään asiakkaalle parhaita mahdollisia toteutustapoja. Ei pelkästään niin, että me sanomme, että me haluamme tällaisen ja he sitten vain toteuttavat sen. Vaan yhteistyö on asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa.

Marianne Falck-Hvilstafeldt

digikehittämisestä vastaava kehityspäällikkö, Isännöintiliitto

Kotitalo-lehti on Isännöintiliiton useaan kertaan palkittu asiakaslehti taloyhtiöiden asukkaille ja osakkaille. Sen verkkoversio kotitalolehti.fi on kasvamassa taloyhtiömaailman keskukseksi, jossa digitaaliset palvelut ja sisällöt hyödyttävät laajemmin kaikkia taloyhtiön jäseniä.