Kunnianhimoista tavoiteaikataulua ja kustannustehokasta projektisuunnitelmaa auttaa merkittävästi se, että sivusto lepää edeltäjiensä harteilla. Vaikka verkkopalvelu on täysin uusi, on se osa Berner-konsernin brändisivustojen kirjoa. Aucor on saanut tehdä Bernerille jo tusinan verran erilaisia ja -laajuisia verkkopalveluita ja siksi tämäkin uutukainen syntyi tutuin ottein.

PPT-suunnitelma suoraan toteutukseen

Jyrsijäntorjuntatuotteet ovat selkeä kokonaisuutensa ja siksi niille oli helppo luoda tiivis ja rajattu sivusto. Rakenteeseen periytettiin elementtejä aiemmista brändisivustoista ja ilme syntyi asiakkaan omien graafisten elementtien pohjalta.

”Loin toivomukseni väreistä ja fonteista PPT-dokumenttiin. Sen jälkeen jätin luomuksen Aucorin käsiin. Heidän koodarinsa ovat yllättävän visuaalisia ja sieltä syntyy sellaista jälkeä, kuin olen ajatellutkin”, kertoo Bernerin Vapaa-ajan liiketoimintayksikön digitaalisen median markkinointikoordinaattori Rilla Nummisalo.

Emme kiistä väitettä visuaalisista koodareista alkuunkaan. Mutta ei kerrota kenellekään, että tässä projektissa devaajapuoli sai tukea myös suunnittelutiimiltä, jotta projekti saatiin maaliin kitkattomasti ja alta aikayksikön.

Helppokäyttöisyys ja hakukoneet edellä

Spesifin sisältönsä takia jyrsijantorjunta.fi-sivustolle ei odoteta kuukausittain valtavaa kävijävyöryä. Sen sijaan he, jotka sivustolla vierailevat, viipyvät siellä pitkään. ”Sisältö on sellaista, että kun se kiinnostaa, sitä tietoa todella tarvitsee”, Nummisalo kertoo. Sisältö tuotettiin myös hakukoneita silmällä pitäen, sillä tietoa jyrsijäntorjuntatuotteista etsivät niin kuluttajat kuin jälleenmyyjätkin.

Toinen tärkeä piirre sivustoprojektissa oli tehdä sivustosta helppokäyttöinen. Bernerillä tehdään paljon itse ja sivustoja päivitetään tiuhaan tahtiin, joten hallintanäkymän hiontaan keskitytään huolella. Jos jokin päivitystarve ei kuitenkaan suju suoraan hallintanäkymästä, tulee apuun Aucor Service Desk.

”Service Deskin tukiportaalissa saamme nopeasti läpi pienet muutostoiveet. Kun hallittavana on yli kymmenen sivustoa, aina ei voi muistaa, miten mitäkin päivitettiin tai mistä löytyy mikäkin toiminnallisuus. Aucorin asiakaspalvelu vastaa nopeasti ja asiat saadaan eteenpäin”, Nummisalo kiittää.

Kumppanuus syntyy suorasta puheesta

Aucorin ja Bernerin pitkän kumppanuuden salaisuus on jatkuva kehitys ja rehti kommunikaatio. ”Yhteistyö on kehittynyt koko ajan ja se kehittyy edelleenkin. Jos törmäämme ongelmaan, nostamme kissan välittömästi pöydälle ja sitten asia ratkaistaan”, Nummisalo kertoo. Erityisen tärkeää on suora puhe, joka pitää sivustoprojektit oikealla polulla.

”Verkkopalvelu ei ole ikinä valmis ja sitä täytyy voida kehittää. Siksi me emme halua tehdä sivustoista umpikujia tai jotain laastarivirityksiä, vaan nopeatkin korjaukset täytyy tehdä kokonaiskuvaa kunnioittaen”, Nummisalo toteaa.

Kaikkia Aucorin Bernerille tekemiä sivustoja kehitetään jatkuvasti. Yhteistyö onkin erityisen rikasta, kun se elää asiakkaan arjen ja muuttuvan maailman mukana.

Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että kumppanuus Aucorin kanssa on suorapuheista: heillä on lupa ja velvollisuus kertoa meille suoraan, jos meinaamme pyytää jotain älytöntä. Toisaalta heiltä tulee joskus myös lennokkaampia ideoita, kuin mitä itse rohkenemme ehdottaa.

Rilla Nummisalo

Markkinointikoordinaattori, Digital Media, Berner Oy, Vapaa-aika

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset tuotemerkit ovat kiinteä osa suomalaista arkea.