Toteutimme viime vuoden tapaan ISS yritysvastuuraportin vuodelta 2013 yhdessä Suunnittelutoimisto BOTH:n kanssa. Sivustolla hyödynnettiin aiemmin rakennettua työkalua raportin koostoon ja myös skrollianimaatiio ISS:n palveluista päivitetyilla osuuksilla on mukana tämänkin vuoden painoksessa.