Jokaisessa verkkopalveluprojektissa on omat jujunsa. Tässä projektissa niitä oli useita.

Pitkän tähtäimen strategiset tavoitteet

Isännöintiliiton verkkoinfrastruktuuri kehittyy jatkuvasti. WordPress-pohjainen verkkopalvelu toimii vahvana perustana pitkäaikaiselle jatkokehitykselle.

– Aucorilta tuli todella hyvin näkemyksiä myös jatkokehitykseen, eikä mitään toiminnallisuutta tai ratkaisua tehty vain yhtä tarkoitusta varten. Eli kaikki toiminnot ovat joko heti tai jatkossa muuallakin hyödynnettävissä, kertoo uudistuksesta vastannut asiantuntija Marianne Falck-Hvilstafeldt Isännöintiliitosta.

Yleisö

Isännöintiliiton jäsenten hallinnoimissa taloyhtiöissä asuu kolmannes koko Suomen väestöstä. Liiton verkkopalvelut palvelevat niin isännöitsijöitä, isännöintialalle tulevia, taloyhtiöitä kuin asukkaitakin. Oli tärkeää luoda palvelu, joka tarjoaisi erilaisille kävijöilleen tarpeellisen tiedon ja työkalut mahdollisimman selkeästi. Kävijäkunnan siirtyessä enenevässä määrin mobiililaitteisiin, kiinnitettiin etenkin mobiilinavigaatioon erityistä huomiota.

Sisältö

Isännöintiliitolla on useita eri medioita, kuten Kotitalo-lehti, pihaparlamentti.fi sekä lisävirtaa.fi. Uudistettu verkkopalvelu yhdistää sisältöä eri medioista samalle sivustolle WordPressin REST API -rajapinnan avulla.

Isännöintiliiton sisältöä tuottavat ammattikirjoittajat, jotka otettiin mukaan suunnitteluun. Näin heille saatiin luotua työtä aidosti helpottavia elementtejä, sivupohjia ja työkaluja.

– Kun sisällöntuottajat olivat jo projektivaiheessa mukana, he ovat ottaneet uuden verkkopalvelun hyvin vastaan, Falck-Hvilstafeldt sanoo.

Käyttökokemus ja ulkoasu

Sivuston konseptin ja ulkoasun suunnitteli Ambientia, jonka kanssa kommunikaatio on sujuvaa ja työskentely mukavaa. Ambientia teki tarkentavaa suunnittelutyötä Aucorin toteutussprinttien mukaisesti ja yhteistyö toimi hyvin projektin loppuun saakka.

– Aucorin porukka on asiantuntevaa, ja asiat hoituvat aina huolehtimatta. Se on kiireisessä arjessa hyvin arvokasta, ettei teknistä toteuttajaa tarvitse vahtia, vaan voi luottaa, että hyvien yhteisten suunnitelmien pohjalta syntyy laadukasta jälkeä, kertoo suunnittelutyöstä vastannut Jarkko Waari Ambientialta.

Isännöintiliitto oli kaiken aikaa hyvin perillä tavoitteistaan ja päämääristään, mikä auttoi suunnittelutyötä: tavoite oli uudistaa verkkopalvelu dynaamiseksi ja selkeäksi, sekä olla rohkea edelläkävijä. Silloin ei pelkkä nätti ilme riitä, mutta ei se riitä Ambientialle eikä Aucorille muutenkaan.

Yhdessä on helppo tehdä hyvää

Riittävä kommunikaatio ja hyvä yhteistyö niin Isännöintiliiton kuin Ambientiankin kanssa vei projektin maaliin täsmällisesti sekä budjetissa että aikataulussa. Olemme onnellisia saadessamme jatkaa tämän joukon kanssa – uudet projektit ovat jo tulilla.

Suosittelen Aucoria, siellä ihmiset ovat mukavia, ammattitaitoisia ja ajattelevat meitä asiakkaita. Yhdessä pyritään löytämään aina parhaat ratkaisut. Ja parasta on se, että Aucor osaa asettua käyttäjän saappaisiin. Ei ole aina itsestään selvää, että tekninen toteuttaja osaisi antaa panostuksena käyttökokemuksesta ja käyttöliittymästä käytävään keskusteluun.

Marianne Falck-Hvilstafeldt

Asiantuntija, digitaaliset palvelut, Isännöintiliitto

Verkkosivustouudistuksen tilastoja