Yliopistosairaala on iso organisaatio, ja sen haasteena on saada sivustostaan helposti lähestyttävä. Siksi uudistusprojektin tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin asiakaslähtöisyys. Erityisesti huomiota kiinnitettiin sivuston sisällön jäsentelyyn sekä siihen, että sivujen toiminnallisuudet on rakennettu loppukäyttäjät huomioiden.

Uudessa verkkopalvelussa on nostettu esiin ihmiset palveluiden takana, sekä asiakaspalvelu että ne ammattilaiset, jotka hoitavat potilaita. Tehokkaan hakukoneen avulla eri asiantuntijat löytyvät helposti. Myös yleiskuvissa esiintyvät HYKSinin omat työntekijät.

Projektin sujuvuus, ylläpidon helppous

Asiakas koki entisen sivustonsa ylläpidon työlääksi ja vaikeaksi. Uuteen WordPress-alustaan onkin rakennettu paljon sellaista automatiikkaa, joilla toiminnot tapahtuvat itsekseen ja muutokset on helppo tehdä. HYKSinin verkkosivuston ylläpidosta vastaa muutama henkilö, jotka koulutettiin käyttämään uutta järjestelmää.

Tyypillinen verkkopalvelu-uudistuksen haaste on aikataulu. Projektilla oli lähtökohtaisesti kiire ja projektin aikanakin asiakas kärsi hieman aikapulasta – etenkin, kun projekti käynnistettiin kesän alla. Pyrimme tekemään työskentelyn asiakkaalle mahdollisimman mutkattomaksi ja tässä avuksi oli Basecamp-järjestelmä. Basecampin avulla tieto kulki hyvin kaikkien osapuolten kesken ja työkalu on yhteisessä käytössämme edelleen.

Tämän projektin kulkuun voit tutustua laajemmin Pia Koivun haastattelussa.

Meillä on mainostoimiston tekemät hyvät graafiset linjaukset, joita hyödynnettiin sivujen ulkoasussa. Emme tarvinneet lopulta mainostoimistoa sivujen visuaaliseen suunnitteluun, sillä Aucorilta tuli niin hyvää osaamista siinäkin asiassa ja ulkoasun suunnittelu meni kerrasta putkeen.

Pia Koivu

Marketing Manager, HYKSin Ltd