Viimeksi kirjoitin tuoteomistajan roolista sekä siihen liittyvistä vastuista ja valtuuksista. Siinä, missä tuoteomistaja on yksi spesifi henkilö, verkkopalvelun omistaja voi olla kokonainen organisaatio. Kun organisaatio valmistautuu verkkopalveluprojektiin, muutamalla toimenpiteellä luodaan paremmat edellytyksen onnistua.

1. Varmista roolitukset, vastuut ja työrauha sisäisesti

Verkkopalveluprojektiin ryhtyminen vaatii luonnollisesti resursseja myös tilaajalta. Minimissään tämä koskee osallistumista tapaamisiin sekä tehdyn työn vastaanottamista ja hyväksymistä. Tyypillisesti samassa yhteydessä ja osittain omina projekteinaan vedetään läpi esimerkiksi sisältöhankkeita, jotta tulevassa nettikanuunassa olisi kylliksi kuulia.

Mitä realistisempi käsitys aloittaessa on kunkin henkilön tarvittavasta työpanoksesta, sitä paremmalla elinvoimalla voidaan projektiinkin ryhtyä. Yhtä lailla oleellista on antaa kullekin vastuualueellaan riittävä työrauha ja mandaatti tehdä päätöksiä.

2. Hanki tarvittavat kumppanit ulkopuolelta

Lisäeväitä voi joskus kaivata tarjouspyynnön tekemiseen, verkkopalvelun määrittelyyn tai projektinjohtoon. Kaikkiin näihin voi hankkia apua ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Kanssamme samoissa projekteissa on tullut vastaan asiakkaidemme kumppaneina mm. North Patrol, Moretag sekä Sirdar.

Aucor Rami Aaltonen kertoo verkkopalveluprojektin onnistumisen edellytyksistä

3. Muotoile motiivi ja tavoitteet kirkkaiksi

Kaikki alkaa kysymyksestä miksi. Kun projektiin käytetään rahaa ja ihmisten aikaa, pitää motiivin tekemiselle olla kirkas. Kysymys on siis lopullisten tavoitteiden rehellisestä tiedostamisesta. Tästä päästään sujuvasti myös verkkopalvelun KPI-pisteiden (Key Performance Indicator) määrittelyyn ja myöhemmin tulosten mittaamiseen. Asiat ovat usein aika ilmeisiä, kun ajatus tavoiteltavasta lopputuloksesta on yksiselitteinen ja kaikkien jakama.

4. Tiedosta tilaajan ja palveluntarjoajan yhteiset intressit

Parasta on, jos jo kaupantekovaiheessa on onnistuttu asettumaan selvästi samalle puolelle pöytää. Toisinaan siinä vaiheessa koetaan tunnetta vastakkainasettelusta, vaikka vastuullinen palveluntarjoaja haluaakin tehdä vain sen, mikä vie asiakasta kohti tavoitteitaan. Aina kannattaa asioida vain sellaisen palveluntarjoajan kanssa, johon luottaa ja johon voi luottaa.

Esimerkiksi budjettikeskustelun pitäminen avoimena antaa huomattavasti paremmat lähtökohdat projektin onnistumiselle budjettiraameissa.

5. Kohdista katse makrotasolle

Huomion kiinnittäminen pieniin asioihin on hyvin inhimillistä. Mitä ylemmäksi huomio kuitenkin saadaan kiinnitettyä, sitä vahvemmin kukin projektiin osallistuva tarkkaan valikoitu asiantuntija saa vastata omasta vastuualueestaan. Muut voivat taas käsitellä asioita enemmän ylärekisterissä ja osoittaa kunkin työnosaan kuuluvia mahdollisuuksia ja rajoitteita omasta kentästään käsin.

Tästä on seurauksena molemmin puolin hyvää projektitunnelmaa ja sitä kautta aina vaan parempia lopputuloksia. Kuten kaikki hyvät jutut, tämäkin edellyttää luonnollisesti luottamusta. Ja luottamus syntyy avoimuudella. Näin avoimuus viestinnässä antaa mahdollisuuksia keskittyä tavoitteenmukaisuuteen.

Avasin näitä samoja aiheita laajemmin viime keväänä ite wikin haastattelussa, eli jos aihe kiinnostaa syvällisesti, lue tarkemmat avaukset täältä.

Oletko käynnistämässä verkkopalveluprojektia tai hankkimassa uutta verkkopalvelua? Lataa avuksesi Verkkopalvelun ostajan miniopas!