Verkkopalvelua tehdessä kaksi projektipäällikköä muodostavat vastinparin toisilleen. Toimeksiantajan projektivastaavaa kutsutaan tuoteomistajaksi.

Mitä kuuluu tuoteomistajan toimenkuvaan?

Toisinaan tuoteomistajan tehtävään päädytään enemmän ja vähemmän yllättäen. Vasta organisaatiokoon kasvaessa löytyy tietyistä verkkopalveluista yksiselitteisesti vastaavia henkilöitä. Tämä ei ole kuitenkaan hyvä, sillä tuoteomistajan rooli on vaativa.

Tuoteomistajan tehtävä on tietää, mitkä ovat verkkopalvelun tavoitteet, haluttu toiminta ja reunaehdot. Kun verkkopalvelua lähdetään kehittämään tai uudistamaan, hänen kuuluu pitää huolta, että projekti tukee näitä tavoitteita.

Verkkopalveluprojektissa palveluntarjoajan tehtävä on kysyä paljon oikeita kysymyksiä ja tuoteomistajan rooliin kuuluu vastata niihin. Mitä kirkkaampi ajatus tuoteomistajalla on projektin tavoitteista ja reunaehdoista, sitä sujuvammin projektikin luonnollisesti menee.

Tämä on varmasti sinänsä selkeää. Tuoteomistaja on asiantuntija, joka tietää, mitä ollaan tekemässä.

Tuoteomistajalla pitää olla vahva mandaatti

Projektin aikana käydään jatkuvaa päätöksentekoon tähtäävää keskustelua, joka muuttuu mahdottomaksi, ellei organisaatio luota tuoteomistajaansa. On elintärkeää, että projektiin osallistuvilla on riittävät valtuudet päättää ja toisin päin, eli kaikki päätöksiä tekevät ovat mukana projektissa.

Vahingollisinta on käydä keskustelua muilla foorumeilla ja lähettää sitten tuoteomistaja kertomaan, mitä on päätetty. Tästä syystä organisaatiolla pitää olla kirkas ajatus siitä, mitkä ovat tavoitteet ja mitä niiden täyttymiseksi ollaan tekemässä. Kun tämä on selvillä, on tuoteomistajalle helpompaa osoittaa riittävät päätöksentekovaltuudet ja antaa hänen tehdä työnsä rauhassa – tai jopa vaatia sitä.

Aucor Rami Aaltonen tuoteomistaja kysymykset

Onnistumisen edellytykset ovat riittävä määrä aikaa ja kysymyksiä

Usko pois, projekti saadaan onnistumaan – vieläpä hyvin. Sen edellytyksinä on päätöksentekovalmiuden lisäksi realistinen budjetointi molemmilla osapuolilla käytettävän ajan suhteen. Ensi kertaa vastuussa olevalle tuoteomistajalle projektiin osoitettavaan aikaan kannattaa jättää vielä hieman väljää orientoitumiseen ja asioiden selvittämiseen.

Kysymyksiä kannattaa esittää myös palveluntarjoajalle mieluummin liikaa kuin liian vähän. Koska tuoteomistajan tehtävä on huolehtia verkkopalvelunsa tavoitteista ja reunaehdoista, kannattaa kysymällä pitää huolta, että projekti on oikeilla raiteilla. Oikeiden kysymysten esittämisen tueksi voi hankkia asiantuntevan ja kokeneen kumppanin, joka auttaa tuoteomistajaa projektista huolehtimisessa.

Kilauta (juuri oikealle) kaverille

Tuoteomistajan tueksi on nykyisin jo hyvinkin saatavilla ulkopuolista apua. Rakentamisessa tätä vastaavaa palvelua kutsuttaisiin rakennuttajapalveluksi. Tuoteomistajalle kannattaa hankkia verkkopalveluiden kehitystä tunteva kumppani kaveriksi rakentamaan verkkopalvelua, mikäli tehtävä tuntuu epäselvältä tai muuten vaativalta.

Kumppanilla on syytä olla hyvä ymmärrys erilaisista verkkopalveluprojekteista ja niiden vaiheista sekä ajanmukainen tuntuma potentiaalisiin palveluntarjoajaan ja näiden maineeseen.

Meillä on muuten hyvä maine.