On aika kaivaa työkalupakista suunnittelijan sveitsiläinen linkkuveitsi, jolla terävöitetään niin pienemmän kuin isommankin verkkopalvelun tavoite.

Tavoitetaulukko

Tavoitetaulukon avulla pyrimme löytämään vastauksia kysymykseen, mitä verkkopalvelulla halutaan saada aikaiseksi? Halutaanko sillä kasvattaa myyntiä, sujuvoittaa asiakaspalvelua tai kenties parantaa työnantajamielikuvaa? Tavoitetaulukko on ajatustyökalu, jonka avulla tavoite pilkotaan pienemmiksi osiksi. Näihin kiinnitetään erityistä huomioita niin verkkopalvelun uudistuksessa kuin sen jatkokehityksessäkin.

Tavoite

Taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen syötetään jokin haaste, ongelma tai kehityskohde, johon toivotaan muutosta. Klassinen esimerkki kehityskohteesta on myynnin lisääminen. Mutta mitä se tarkoittaa erilaisten verkkopalvelujen kohdalla?

Myynnin lisääminen voi tarkoittaa:

  • verkkokaupassa lisää tuotteiden myyntiä verkossa.
  • yrityssivustolla myyntiliidien määrän kasvattamista.
  • verkkolehdessä tilaajamäärien kasvattamista.

Esimerkki: Olemme uudistamassa B2B-yrityksen sivustoa. Tarjouspyynnössä tulee ilmi, että uuden strategian mukaisesti yrityksessä halutaan tehostaa myyntiä hyödyntämällä uusasiakashankinnassa sisältömarkkinointia. Pienen jumppaamisen päätteeksi yhteisessä workshopissa olemme yhtä mieltä siitä, että verkkopalvelun yksi tavoitteista on lisätä verkkosivuston kautta tulevien myyntiliiden määrää 30 % viime vuodesta. Lisätään se tavoitetaulukkoon.

Tavoite Toiminnallisuus, sisältö tai ratkaisu Mittari
Lisätä verkkosivuston kautta tulevien myyntiliidien määrää 30 % viime vuodesta.

Toiminnallisuus, sisältö tai ratkaisu

Miten voimme päästä tähän tavoitteeseen? Vastaus voi olla uusi toiminnallisuus, uusi kohderyhmää puhutteleva sisältö tai jokin muu muutos nykyiseen toimintamalliin verkossa.

Esimerkki: Workshopin jälkeinen vilkaisu Google Analyticsiin tarjoaa kolme mahdollista kehityskohdetta nykytilanteeseen. Vanhalla sivustolla todella pieni osa kävijöistä päätyy etusivulta yrityksen palvelut-sivulle. Kaiken kukkuraksi hakukoneista saavutaan enimmäkseen juuri tälle etusivulle, joka siis nyt ohjaa vierailijansa ihan muualle kuin minne pitäisi. Huomataan myös, että nykyiseltä sivustolta puuttuu konkreettinen hyödyke, jonka kävijä saa luovuttamalla yhteystietonsa yritykselle. Aucorin suunniteluosasto pistää aivonystäränsä yhteen ja avot – taulukon toinen sarake on täytetty!

Tavoite Toiminnallisuus, sisältö tai ratkaisu Mittari
Lisätä verkkosivuston kautta tulevien myyntiliidien määrää 30 % viime vuodesta. Etusivun nostoalue, joka ohjaa palvelut-sivulle.
Laskeutusmissivu, jonne päädytään Googlesta.
Toimintakehoitus laskeutumissivulla: ladattava opas.

Mittari

Tavoitetaulukon viimeiseen sarakkeeseen täytetään kysymyksiä, joiden avulla voimme seurata tehtyjä muutoksia uudistusprojektin jälkeen ja jatkokehittää verkkopalvelua. Kiireellisempi analytiikan asiantuntija heittäisi jo konversiolukuja ilmoille, mutta nyt on hyvä pidättäytyä perusasioissa.

Esimerkki: Usein valituista toiminnallisuuksista tai ratkaisuista saa hyvin suoraviivaisesti myös niitä koskevat mittarit. Tässä tapauksessa mittarit seuraavat kävijöiden, klikkausten ja latausten määriä.

  • Kuinka moni siirtyy etusivun nostoalueelta palvelut-sivulle?
  • Kuinka moni saapuu Googlesta laskeutumissivulle?
  • Kuinka moni lataa ilmaisen oppaan?
Tavoite Toiminnallisuus, sisältö tai ratkaisu Mittari
Lisätä verkkosivuston kautta tulevien myyntiliidien määrää 30 % viime vuodesta. Etusivun nostoalue, joka ohjaa palvelut-sivulle. Kuinka moni siirtyy etusivun nostoalueelta palvelut-sivulle?
Laskeutumissivu, jonne päädytään Googlesta. Kuinka moni saapuu Googlesta laskeutumissivulle?
Toimintakehoitus laskeutumissivulla: ladattava opas. Kuinka moni lataa ilmaisen oppaan?

Nyt tiedämme verkkopalvelun yhden tavoitteen, mahdolliset keinot sen tavoittamiseen ja mitä kaikkea haluamme seurata, jotta voimme kehittää verkkopalvelua myös julkaisun jälkeen. Harvalla verkkopalvelulla on vain yksi tavoite. Tavoitetaulukkoa voidaankin jatkaa uudella tavoitteella, joka puolestaan pilkotaan jälleen pienemmiksi osiksi.

Onko sinun verkkopalvelusi tavoitteita koskaan määritelty? Tai koska viimeksi on tarkistettu, että tavoitteet ovat vielä relevantteja ja että ne täyttyvät? Haluatko lainata linkkuveistämme? Ota yhteyttä!