Sivuston sisäinen haku on joidenkin joka päivä käyttämä ja toisten sydämestään vihaama toiminto. Epäluulot verkkosivuston hakulaatikkoon perustuvat yleensä siihen, ettei sieltä kuitenkaan löydä mitään.

Sivuston oma haku on usein avuttomasti Googlea huonompi tai vaikeakäyttöisempi. Käyttäjällä on siis usein houkutus ohittaa sivuston oma haku ja googlettaa suoraan haettava tieto. Samalla kävijä saattaa helposti päätyä kilpailevalle sivustolle tai Google voi painottaa sisältöjäsi epäloogisesti.

Miten siitä sivuston omasta hausta sitten saisi paremman?

WordPressistä löytyy oma suppea haku

WordPress sisältää pohjan hakulogiikkaan, simppelin hakulomakkeen ja hakutulossivun, joita sivusto voi käyttää. Haku osaa tutkia sisällöistä otsikkoa sekä sisältötekstiä yksinkertaisesti ja etsiä niistä annettuja sanoja. Vakiohaku voi olla riittävä esimerkiksi blogille, mutta suuremmille sivustoille siinä on suuria puutteita.

Oletuksena haku ei osaa esimerkiksi:

 • Hakea sisältöön liitetyistä luokitteluista (kuten avainsanat ja tuoteryhmät)
 • Antaa tulokseksi arkistoja tai listausnäkymiä (kuten tuoteryhmän näkymää)
 • Etsiä sisällön lisäkentistä, joihin on voitu tallentaa vaikkapa ingressi, tuotteen ominaisuudet tai henkilön titteli
 • Painottaa tuloksia sisältötyypin tai tuoreuden mukaan
Oletushaku näyttää tältä esimerkiksi Twenty Twenty -oletusteemalla.

Hakumoottori kannattaa yleensä vaihtaa

Oletuslogiikkaa ei kannata juurikaan täydentää vaan vaihtaa kokonaan toiseen, jotta puuttuvat ominaisuudet on mahdollista saada käyttöön suorituskykyisesti. Vaihtoehtoiset hakumoottorit lähestyvät sivuston hakua eri lähtökohdista. Seuraavaksi kerron näiden vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.

1. WordPressin sisällä toimivat hakumoottorit

Nämä lisäosat rakentavat WordPressin tietokantaan oman erillisen hakuindeksinsä, jota haku siirtyy käyttämään. Suosittelemme näistä kotimaista Relevanssia, joka laajentaa haun kattavuutta, parantaa painotuksia ja lisää hallintaan runsaasti säätöjä haun toimintaan. Koska Relevanssi on suoraan WordPressin sisällä, se toimii hyvin monien muiden lisäosien kanssa ja toimintaa on helppo muokata sivuston tarpeille.

Relevanssi sopii kokemuksiemme mukaan suurimmalle osalle WordPress-sivustoista ja sen ilmainenkin versio kattaa suuren osan tarpeet. Ongelmia tulee vain todella suurissa (kymmeniä tai satoja tuhansia sisältöjä) tai laajoissa monen sivuston yhdistävissä multisite-ratkaisuissa, joissa Relevanssin suorituskyky ei riitä.

2. Tiukasti WordPressiin integroidut hakumoottorit

Nämä ratkaisut koostuvat yleensä maksullisesta ulkoisesta palvelusta sekä asennettavasta lisäosasta. Hakumoottori toimii WordPressin ulkopuolella, jossa se pystyy käyttämään juuri hakuun optimoituja teknologioita, joita julkaisujärjestelmällä ei ole käytössä. Siksi nämä ratkaisut voivat tarjota joitain edistyneitä ominaisuuksia, jotka eivät ole pelkille WordPress-lisäosille mahdollisia.

ElasticPress-palvelu tarjoaa lisäosan, joka yhdistää WordPressin Elasticsearch-hakumoottorille sekä tarjoaa tämän hakumoottorin ylläpitoa kuukausihintaan. Tällä teknologialla esimerkiksi valtavan suurien sivustojenkin haku pysyy erittäin nopeana ja haku osaa käsitellä niin kirjoitusvirheitä kuin taivutusmuotoja. Kynnykseksi tämän ryhmän hakumoottoreille nousee usein hinta, koska käyttöönotto on jonkin verran Relevanssia työläämpää sekä palvelun käytöstä tulee helposti vähintään tonnin lisälasku vuodessa.

3. Järjestelmästä riippumattomat hakumoottorit

Saatavilla on myös laaja joukko yleispäteviä hakumoottoreita, joita voidaan käyttää julkaisujärjestelmästä riippumatta esimerkiksi silloin jos julkaisujärjestelmässä ei ole mitään tukea haulle. Nämä ratkaisut yleensä skannaavat sivuston sisältöä läpi itsenäisesti, jolloin haettavaksi sisällöksi päätyy vain julkisesti näkyvät tekstit.

Säätömahdollisuuksia on yleensä vähemmän ja ne ovat pintapuolisia, koska hakumoottori ei ymmärrä sivuston rakennetta syvällisesti. Ulkoasua ei välttämättä pysty muokkaamaan niin, että haku istuisi saumattomasti sivustolle.

WordPress-sivustolle liittäminen tarkoittaa yleensä ulkoiseen palveluun rekisteröitymistä sekä lisäosan asentamista. Vaihtoehtona on esimerkiksi Google Custom Search (+ lisäosa WP Google Search) tai AddSearch (+ lisäosa AddSearch). Suosittelen ensisijaisesti hakumoottoriksi aiempien ryhmien vaihtoehtoja ja turvautumaan tämän ryhmän ratkaisuihin vain jos hakua ei saa teknisesti toimimaan, koska WordPressissä on hyvä tuki omalle haulle.

Haun kattavuutta kannattaa säätää

Jos kaikki sivuston sisältö ei löydy haun kautta, toteutuu juuri se yleinen ennakkoluulo, että haun kautta ei löydä mitään. Kun sivuston omaa hakua parannetaan, kannattaa siis vähintään tarkistaa haun kattavuus. Löydät kattavuussäädöt hakumoottorin lisäosan asetuksista tai jos käytössä on ulkoinen hakumoottori, tämän hallintanäkymästä.

Tarkista kattavuudesta ainakin:

 • Ovatko kaikki sisältötyypit mukana (kuten sivut, blogi, tuotteet ja asiantuntijat)?
 • Haetaanko tietoa kaikista tietokentistä (kuten metatiedot, katkelma ja liitetyt luokittelut)?
 • Onko mahdollista näyttää haussa myös erilaisia listaussivuja (kuten blogin pääsivu, kategoriasivut ja tuoteryhmät)?
 • Löytyykö hausta tarpeetonta sisältöä (kuten menneitä tapahtumia tai kampanjoiden landing pageja)?

Sisältöjä voidaan painottaa monella tavalla

Hakutulokset näytetään relevanssin mukaan eli kuinka hyvin ne vastaavat käyttäjän kirjoittamaa hakua. Ei ole kuitenkaan yhdentekevää löytyykö haettu sana esimerkiksi otsikosta tai sisältötekstistä, tiedotteesta tai tuotteesta.

Painotuksilla voidaan parantaa relevanssia niin, että esimerkiksi sisältö, jonka otsikosta löytyy hakusana tai on julkaistu kolmen kuukauden sisällä, nousee muita helpommin kärkeen. Painotusasetukset löytyvät hakumoottorin lisäosan asetuksista tai ulkoisen hakumottorin hallinnasta.

Mieti painotuksessa ainakin:

 • Ovatko jotkin sisältötyypit muita tärkeämpiä (kuten verkkokaupan tuotteet)?
 • Onko sisällön tuoreudella väliä (esimerkiksi uudet blogikirjoitukset verrattuna pysyviin sisältösivuihin)?
 • Palautuuko testihakusanoilla loogisia tuloksia?

Haun käyttökokemusta voidaan parantaa

Haun tarkkuuden parantamisen lisäksi käyttökokemusta voi parantaa monella tavalla. Jos haku on tärkeässä roolissa sivuston toiminnassa, kannattaa hakulaatikko sijoittaa suoraan käytettäväksi valikkoon tai etusivulle. Hakulaatikkoon on mahdollista lisätä pikahaku, joka näyttää muutamia tuloksia jo silloin kun hakua vasta kirjoitetaan. Pikahaku voidaan tehdä räätälöidysti, mutta valmiita lisäosiakin löytyy kuten SearchWP Live Ajax Search.

Laajoissa sivustoissa hakuun kannattaa lisätä myös suodatusmahdollisuuksia esiemerkiksi sisältötyypin tai muun luokittelun mukaan. Koko sivuston haun lisäksi hakua voidaan tuoda myös omien osioiden sisään esimerkiksi verkkokauppaan tai referensseihin. Teemme suodatukset yleensä räätälöidysti sivuston tarpeiden mukaan, mutta saatavilla on myös joitain valmiita lisäosia.

Hakua voi seurata analytiikasta

Sivun sisäisen haun käyttöastetta, kävijän kulkua haun jälkeen ja haettuja sanoja voi seurata sivuston analytiikasta. Esimerkiksi Google Analyticsissa on tuki sivustohaun seurannalle, mutta se täytyy käydä aktivoimassa seuraavasti:

 1. Avaa Google Analytics
 2. Valitse oikea tili ja siirry “Järjestelmänvalvoja”-näkymään
 3. Valitse “Näkymä”-sarakkeesta “Näkymän asetukset”-sivu
 4. Klikkaa sivustohaun seuranta aktiiviseksi
 5. Lisää kyselyparametriksi “s” (hakusivut ovat WordPressissä oletuksena muotoa ?s=hakusana)
 6. Tallenna ja odota pari päivää datan kertymistä

Analytiikan perusteella voi tarkistaa, että yleisimmillä hauilla tulee järkeviä tuloksia sekä tehdä mahdollisesti muutoksia navigaatioon tai etusivulle, jotta useimmiten haetut asiat löytyisivät helpommin. Haun hyödyllisyyttä voi seurata sillä, miten moni kävijä poistuu tehtyään haun klikkaamatta mihinkään, jolloin haettua sisältöä ei löytynyt.

Toimivaan hakuun ei ole yhtä muottia

Sujuva hakukokemus muodostuu monesta osa-alueesta, josta ei voida koota yhtä kaikille yhtä hyvin toimivaa pakettiratkaisua. Siksi esimerkiksi haun sijoittelua, kattavuutta, painotuksia ja käyttöliittymää täytyy pohtia ja usein hienosäätöä vielä julkaisun jälkeen jokaiselle sivustolle erikseen. Sisällöntuotannossa pitää myös huomioida haku, jotta tekstissä esiintyy sellaisia sanoja, joilla ihmiset hakevat sisältöä.

Paljonko hakuun kannattaa panostaa riippuu sivuston koosta. Suurille ja tietopankkityyppisille sivustoille haku on kriittinen osa sivuston toimintaa kun puhtailla markkinointisivustoilla hakua ei välttämättä edes tarvita. WordPressille on saatavana monipuolisia valmiita tai puolivalmiita työkaluja haun parantamiseen, joilla perustason haku saadaan tehtyä pienellä työmäärällä ja haun parantaminen on kohtuullisen helppoa.

Tulevaisuudessa tekoäly ja koneoppiminen saattavat mullistaa haun tarkkuuden ja käytettävyyden kun hakusanoja osataan tulkita ja yhdistää muihin liittyviin sanoihin automaattisesti. Todennäköisesti nämä ratkaisut tulevat kovien teknologiavaatimusten vuoksi ulkoisiksi kuukausihintaisiksi palveluiksi, jotka liitetään WordPressiin lisäosilla. Toistaiseksi kuitenkin suurimmalle osalle sivustoista riittää hyvin WordPressin sisällä toimiva hakumoottori esimerkiksi Relevanssi-lisäosan avulla.

Mitä kaikkea uuden sivuston haussa pitäisi sitten osata huomioida? Ota yhteyttä ja mietitään!