Visuaalisena suunnittelijana joutuu usein miettimään, missä määrin leiskaa hinkkaa. Johonkin se raja on usein vedettävä, ja yleensä tulee viimeisteltyä kohtalaisen paljon sellaisia yksityiskohtia joita kukaan ei välttämättä edes huomaa. Työhön uppoutuessa on helppo unohtaa, miksi kyseistä työtä tehdään.

Aikanaan uraa aloittaessani kipein läksy oli tajuta, että sivustosuunnittelu ei ole taidetta, vaan liiketoimintaa, ja suunnittelijan näkökulmasta ajatellen, ongelmanratkaisua. Asiakkaalla on yleensä hyvin selkeä tarve, mitä sivuston suunnittelulla on tarkoitus tyydyttää. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että asiakas välttämättä tietäisi tai tunnistaisi näitä tarpeita selkeästi. Usein asian esittelijä ei välttämättä ole edes se, joka alkuperäisen toiveen sivustouudistuksesta on esittänyt. Hyvin helposti asioita uudistetaan vain uudistamisen vuoksi, jolloin lopputuloksen kannalta on melkein se ja sama miten palvelua tai sivustoa parannetaan, kunhan se vain ei ole huonompi version kuin edellinen.

Tässä suunnittelijan ammattitaito onkin koetuksella: pitää kyetä lypsämään asiakkaasta ulos riittävästi informaatiota, että tarpeet ja toiveet selviävät. Usein tarve saadaan kirjattua jossain mielessä paperille jo yhden keskustelun aikana, joskus se ottaa vähän pidempään. Pahimmassa tapauksessa asia valkenee kaikille osapuolille vasta sitten, kun julkaisutykistä on poistettu varmistin ja sisältöä ollaan vanuttamassa julkiselle sivustolle. Sanomattakin lienee selvää, että joku paikka naksahtaa tässä kohtaa – ja yleensä se on budjetti.

Olen kehittänyt itselleni tietyn tavan, voisi jopa puhua frameworkista, jolla asiakkaita haastattelen. Kysymysten sisältö toki vaihtelee, enkä yleensäkään kysele asioita kovin suoraan. Tärkeintä on, että asiakas itse puhuu ja minä kuuntelen. Siten tilanteesta saa paljon enemmän irti, ja asiakas painottaa sellaisia asioita joita näkevät tärkeänä. Sitten kun keskustelu alkaa lähestyä loppua, täydennän tärkeimpiin uupuviin kysymyksiin vastauksia lisäkysymyksillä.

Alla on muutama kiperä kysymys, joihin olisi hyvä olla mielessä selkeät vastaukset ennen kuin ensimmäistäkään pikseliä on väritetty.

1. Mikä on sivuston tarkoitus, eli missä pihvi luuraa?
Onko sivuston tarkoitus generoida liikevoittoa, lisätä asiakkaita, parantaa brandimielikuvaa, saada näkyvyyttä vai mitä? Tämä on tärkein kaikista kysymyksistä. Jos ei kykene löytämään vastausta tähän, on visuaalisen suunnittelunkin epäonnistuminen melkein varmaa. Yleensä yrityksille riittää, että sivustouudistuksessa otetaan huomioon edellisen kehitysversion parannustarpeet, ja edetään sitten sen mukaisesti. Joskus riittää, että yrityksen visuaalinen ilme päivitetään vastaamaan tätä päivää.

2. Mitä ovat sivuston pääkohderyhmät?
Potentiaaliset asiakkaat, uudet asiakkaat, vanhat asiakkaat, yhteistyökumppanit, satunnaiset selailijat vai jopa kilpailijat? Tämä kysymys on tärkeä siksi, että pääkohderyhmien määrittely takaa käyttöliittymäsuunnittelun oikean suunnan.

3. Miten sivustouudistuksen onnistumista mitataan?
Mitataanko onnistumista projektiryhmän tyytyväisyydellä, päättäjäraadin kommenteilla, asiakaspalautteen perusteella, hittien/hakukonenäkyvyyden muutoksilla vai rahallisin perustein? Tätä on hyvä kysyä asiakkaalta melko suoraan, mutta yleensä vastausta ei ole. Perusolettamus on tietenkin aina, että työn tilaaja on tyytyväinen.

4. Mikä on sivuston elinkaari?
Kaikilla sivustoilla on elinkaari. Kampanjasivustot saattavat olla verkossa vain muutamia viikkoja, mutta pitkäjänteisten yritysten sivustot pysyvät verkossa useita vuosia melko muuttumattomina. On hyvä keskustella näistä asioista hyvissä ajoin, että asiakaskin ymmärtää jatkuva sivustokehityksen merkityksen.

5. Vastaako uudistus siihen investoitua rahamäärää?
Tämä on kiperä ja pelottava kysymys monelle, koska se liittyy myyjän vastuuseen. Se on sillä tavalla kuitenkin todella tärkeä kysymys kysyttäväksi, koska vastaaminen (tai vastaamatta jättäminen) kertoo todella paljon siitä, minkä arvoinen suunnittelusta aiheutuva lisäarvo todellisuudessa on.

Näitä kysymyksiä pyörittelen mielessäni aina, kun eteen tulee sivustouudistuksen tai vaikka flash-kampanjan suunnittelu. Jos ja kun vastaukset saa kaivettua irti, loppu suunnitteluprosessi on huomattavasti helpompaa.

Mitä mieltä sinä olet, hyvä lukija? Pitäisikö asiakkaalta selvittää vielä muitakin tärkeitä korkeamman tason kysymyksiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa?