Mikä saa toiset menestymään asioissa joihin he ovat ryhtyneet, mikä saa toiset epäonnistumaan? Jotkut ominaisuudet ovat silmiinpistävän selkeitä, toiset huomaamattomampia. Tässä kirjoitussarjassa käyn läpi joitain yleisimpiä ominaisuuksia, jotka löytyvät oman näkemykseni mukaan kaikilta menestyjiltä (se, kuka on menestynyt – tai millä määreillä – onkin sitten eri keskustelun aihe).

Tarkkaavaisuus on keskittymiskykyä, taitoa erotella tilanteista, ihmisistä, dokumentaatioista ja kaikesta ympäröivästä se olennaisin ja merkityksellisin. Tarkkaavaisuus on myös eräs perinteisiä heeroksen ominaisuuksia: tarkkaavaisuutensa ansiosta sankari huomaa vihollisensa heikkouden, melkein näkymättömän johtolangan, yksityiskohdan tai piilotetun vihjeen salaovesta tai aarteesta. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Ihmemies MacGyver ja vaikka Aku Ankka ovat kaikki esimerkkejä tarkkaavaisista sankareista. Tarkkaavaisuus, kyky erotella olennainen epäolennaisesta, erottaa sankarin taviksesta.

Miten tämä sitten liittyy digimediabisnekseen ja verkkosivustojen suunnitteluun?

Ilman tarkkaavaisuutta ei voi toimia kunnolla juuri minkäänlaisessa asiantuntijaroolissa. Leiskoja täytyy hyväksyä, budjetteja hioa ja aikatauluista täytyy neuvotella. Toki maailmassa on sellaisia neroja, jotka pystyvät työskentelemään vain yksin, sulkeutuneena omaan eristettyyn maailmaansa, eikä heidän tarvitse ikinä kommunikoida muiden kanssa tai miettiä tekojensa seurauksia. Aina kun yhtälöön lisätään muita ihmisiä ja tavoitteita, tarkkaavaisuuden merkitys kuitenkin korostuu.

Ihmiset ovat tarkkaavaisuuden kannalta tärkein kohde. Tällä tarkkaavaisuuden lajilla on monta nimeä: tunneälykkyys, sosiaalinen älykkyys ja pelisilmä ovat vain erilaisia nimityksiä samalle asialle. Ihmiset sinkoavat ympäriinsä järjettömän määrän erilaisia signaaleja, joita tulkitsemme tietoisesti ja alitajuisesti. Puhuttu viestintä muodostaa vain häviävän pienen osan kaikesta ihmisten välisestä kommunikoinnista.

Itse yritän muistaa aina nämä neuvot, kun olen ihmisten kanssa tekemisissä.

  • Tunnista ne kommunikoinnin lajit joita ihminen mieluiten käyttää: onko se kasvokkain hoidettu tapaaminen, puhelinsoitto vai pelkkä sähköposti? Useimmat tarvitsevat kasvokkain tapaamisen, tai ainakin puhelinsoiton. Asiakassuhteen vahvistuessa kommunikointi pelkällä sähköpostillakin voi olla hedelmällistä.
  • Seuraa tekoja, älä puhetta (engl. talk is cheap).
  • Kuuntele enemmän, puhu vähemmän. Kun ihminen puhuu, hän keskittyy siihen enemmän kuin kuuntelemiseen. Saat tilanteesta huomattavasti enemmän irti jos maltat kuunnella enemmän. Erityisen usein asiantuntijoilla on vaikeuksia pitää läpiään kiinni, koska he luonnollisesti pitävät (ja tietävät) siitä asiasta josta he puhuvat. Yllättävän moni ihminen ei välttämättä uskalla avata suutaan palavereissa, jolloin olennaisia asioita voi jäädä kuulematta.
  • Katso ihmistä silmiin kun puhut. Ei ne pure. Yleensä.
  • Seuraa puhujan ruumiinkieltä ja katsetta: ketä puhuja katsoo tukea hakeakseen? Todennäköisesti samainen henkilö hyväksyy budjetin, leiskan tai lopputuloksen. Päätäntävalta on usein jossain muualla kuin varsinaisen tittelin perusteella voisi olettaa, ja yllättävän usein päätökset ovat dynaamisia ryhmän tai muutamien voimahahmojen välisiä kokonaisuuksia.
  • Älä tulkitse ilkeydeksi tai vihamielisyydeksi sellaista, jonka voi selittää tietämättömyydellä tai pelolla.

Mitä mieltä sinä olet? Haluaisitko lisätä listaan jotain?