Leanin ansiosta Aucorilla tehdään asioita hieman eri tavalla kun perinteisessä digitoimistossa. Päivittäisessä tekemisessä tätä ei välttämättä edes huomaa, koska siitä on jo tullut niin arkipäivistä. Eli millaista?

Janne on jo kertonut mitä tapahtuu, kun toimitusjohtaja hurahtaa leaniin ja miten lean-toimintatapa auttaa yrityksen kehityksessä. Ajattelin ottaa vähän eri näkökulman tähän aiheeseen ja kertoa, mitä lean tarkoittaa minulle ja miten se näkyy minun työssäni. Siis lean kehittäjän näkökulmasta.

Itselle tärkeimmät piirteet leanissä:

  1. Asiakkaalle tuotetaan ainoastaan lisäarvoa, ei tehdä turhia ominaisuuksia.
  2. Hukan vähentäminen, viivästyksien ja keskeneräisen työn minimointi.
  3. Aina voi kehittää, eli jatkuva prosessien ja omien työtapojen kehittäminen.

Aucor_Lean_kehittäjän_näkökulmasta_Jan

Helpompaa priorisointia

Kehittäjän työn priorisointituskan vähentäminen on tärkeää, koska se vähentää stressiä tekijältä. Kehittäjä voi rauhassa keskittyä yhteen työhön kerrallaan, eikä tarvitse miettiä, mikä työ on toista tärkeämpää. Siksi Aucorilla on minimoitu sähköpostin käyttö ja kehittäjien puhelinnumerot eivät ole julkisesti näkyvillä. Näin yhteydenotot saadaan menemään hallitusti service deskin kautta ja sitten meidän FIFO-tiimille. Kaikki asiakkaat saavat nopeasti palvelua eikä kehittäjän työhön tai priorisointiin vaikuta ulkopuoliset keskeytykset.

FIFO (first in, first out) on viikottain vaihtuva tiimi, joka hoitaa pienemmät jatkokehityshankkeet ja ylläpitoasiakkaiden työt yhdessä service deskin kanssa. Service deskille tulleet tukipyynnöt lisätään FIFO-jonoon ja jonoa purkaa sitten kehittäjät. Jonoa puretaan siinä järjestyksessä, jossa työt ovat tulleet service deskiin, eli työn priorisointi on kehittäjälle erittäin selkeää. Tämän ansiosta ei maanantaiaamuna tarvitse sen enempää miettiä, mitä työtä pitäisi aloittaa. Viikko alkaa aina maanantaipalaverilla, jossa käydään läpi työtilanne ja sovitaan ketkä kuuluvat FIFO-tiimiin. Tämä antaa myös hyvä yleiskuvan siitä, mitä kaikkea on menossa ja missä voi tarvittaessa auttaa, jos omat työt loppuu kesken. Kyllä, niinkin voi käydä.

Kaizen

Jatkuva kehittäminen (kaizen) on sellainen aihe leanin parissa, joka innostaa minua. Kaizenissa olennaista on se, että muutosten ei tarvitse olla isoja. Pienilläkin muutoksilla voi saada aikaiseksi isoja tuloksia ja jatkuva kehittäminen näkyy ehdottomasti myös Aucorilla.

Viimeisen vuoden aikana ollaan hiottu prosesseja, kehitetty omia käytäntöjä sekä koodin että muun työn kohdalla.

  • On kehitetty Aucor Starteria entistäkin paremmaksi ja myös Gutenberg-yhteensopivaksi. Tästä lisää myöhemmin.
  • On kartoitettu arvovirtoja ja niiden avulla pyritty vähentämään odottelua, turhia työvaiheita ja muuta asiakkaalle arvoa tuottamatonta tauhkaa.
  • On parannettu intraa ja dokumentaatiota sekä kehitetty projektityöskentelyä. Esimerkiksi kaikki osallistuvat palavereihin, jotta tieto ei kerry vain harvoille ja valituille.

Yhdessä tekeminen on parantunut huomattavasti, kun kehitämme jatkuvasti sekä omia että tiimin työskentelytapoja. Työtoverien auttamisen myötä opimme enemmän yhdessä ja tieto ja osaaminen leviää tasaisemmin kaikille.

aucor_lean_teamwork

Lean mahdollistaa parempaa koodia

Eikä voi lainkaan väheksyä sitä vaikutusta, mikä leanilla on koodin laatuun. Koodin kirjoittaminen vaatii keskittymistä ja työn äärelle rauhoittumista eli deep workia. Keskeytykset ovat pahimpia deep workin tappajia ja kehittäjällä voi mennä helposti 15 minuuttia, että hän pääsee palautumaan työn ääreen keskeytyksen jälkeen. Kun kehittäjä saa rauhassa keskittyä omaan osaamiseensa, koodin laatu paranee huomattavasti.

Koodin laatu paranee, korjaustyöt vähenevät ja sehän tarkoittaa suoraa lisäarvoa asiakkaalle.

Yleisen tehtävien priorisoinnin lisäksi Aucorin service desk auttaa kehittäjiä keskittymään omaan työhönsä, kun ei ole koko ajan tarvetta vilkuilla sähköpostia tai vastata puhelimeen tulipalojen varalta. Tähän kun vielä yhdistää vastamelukuulokkeet ja säännön, että kuulokkeet päässä tarkoittaa sitä ettei tekijää saa häiritä, niin tässä on jo aika mahtava paketti hyvään tekemiseen.

Lean-siirtymän jälkeen kiireen tuntu on vähentynyt tosi paljon, mikä tuntuu aluksi omituiselta. Mutta nyt kun siihen on tottunut, on tajunnut, että kiire ei ole lainkaan tehokkaan eikä varsinkaan laadukkaan työn merkki. Oikeastaan päin vastoin.

Kiinnostaako keskittyminen ja laadukkaan työn teko? Hyville tyypeille on aina tilaa!