Mikä on verkkokaupassa tärkeää? Tätä kysyimme sivuillamme vaihtoehtoparien avulla loppuvuonna 2016. Vastaus riippuu paljon siitä keneltä kysytään, eikö vain? Otanta olikin tällä kertaa iloisesti kallellaan kehittäjien ja ylläpitäjien suuntaan. Vastauksia kertyi muutamia satoja.

Verkkokaupan viisi tärkeintä ominaisuutta

  1. Päivittäisen ylläpidon vaivattomuus
  2. Jatkuva kehitystyö
  3. Toimintavarmuus
  4. Integraatio toiminnanohjausjärjestelmään (esim. varastonhallintaan)
  5. Tietoturva

Kolmesta pääkategoriasta (ylläpito, kehitys, asiakaskokemus) tärkeimmäksi ylsi ylläpito ja täsmällisemmin nimenomaan ylläpidon käytettävyyden ja integraation alakategoriat. Toiseksi tärkeimmäksi pääkategoriaksi kohosi kehitys, josta täsmällisemmin tekniset laatutekijät. Otannan vinouden vuoksi yksikään asiakaskokemus-kategorian ominaisuus, kuten yksinkertainen ostoprosessi, ei tällä kertaa mahtunut mukaan.

verkkokaupan_viisi_tarkeinta_ominaisuutta_1200x630

WooCommerce on keskittynyt oikeisiin asioihin – mitä muuta kyselyn tulokset kertovat?

Tuloksien perusteella voidaan todeta, että WooCommercen kehityksessä ollaan keskitytty juuri niihin tekijöihin joita verkkokauppa-alustan valinnasta päättävät arvostavat. WooCommerce on aina ollut tunnettu käyttäjäystävällisenä ja ketteränä kehittää. Toimintavarmuus ja tietoturva nojaavat suoraan jatkuvasti kehittyvään WordPressiin. Integraatioiden tekniset toteutukset tietojen vientien ja tuontien osalta saavat seuraavan WooCommerce version 2.7 Bionic Butterfly julkaisun mukana lisäpotkua parannettujen REST API ominaisuuksien kautta. Kaiken kaikkiaan WooCommerce todellakin vastaa siihen mitä verkkokaupalta halutaan ja koetaan tärkeäksi ?.

Kyselyyn vielä liittyen on mielenkiintoista myös huomata ettei toteutuksen hinta, kehityksen nopeus eikä sisäänleivottujen ominaisuuksien määrä nousseet kovin korkealle. Näkisin tämän tukevan hyvin viestiä siitä että laatutekijät ja nimenomaan toimivat perustoiminnot nousevat arvoonsa varsinkin kun ollaan liikkeellä niin sanotusti tosissaan. Näiden oikein toteutettujen perusasioiden perustalle voidaan sitten rakentaa kaikkea uutta ja ihmeellistä, joka on kuten tiedetään verkkokauppa-alustan voittava tekijä.