Kysymme jokaisessa verkkopalveluprojektissa asiakkailtamme, kuka hoitaa heidän nimipalveluitaan. Olemme vuosien varrella nostelleet sen verran monta pöydän pintaan epätietoisena tipahtanutta leukaperää takaisin paikoilleen, että asiaa olisi ehkä syytä hieman valottaa. Siis mitä nämä mystiset nimipalvelut ovat ja miksi niitä pitäisi jonkun hoitaa?

Jokainen verkkopalvelu majailee fyysisesti palvelimella, joka löytyy verkosta IP-osoitteen, eli vähän puhelinnumeroa muistuttavan numerosarjan, perusteella. Selaimen osoiteriville kirjoitetaan kuitenkin sivuston verkkotunnus – eli ehkä tutummin domain – kuten aucor.fi. Miten selain siis pelkästä domainista tietää, miltä palvelimelta etsitty verkkopalvelu löytyy? Apuun rientävät verkon nollasatasataset, nimipalvelut.

Nimipalvelut – verkon puhelinluettelo

Nimipalvelujärjestelmä (DNS, Domain Name System) toimii siis yhdistävänä linkkinä sivuston domainin ja palvelimen IP-osoitteen välillä, siis eräänlaisena puhelinluettelona. Koko internetin puhelinluetteloa ei kuitenkaan ole säilöttynä yhteen paikkaan vaan nimipalvelut toimivat hajautettuna järjestelmänä. Tämän järjestelmän osasia kutsutaan nimipalvelimiksi.

Nimipalvelut pitävät selaimesi kartalla

Yksittäisen domainin tiedoista vastaava nimipalvelin löytyy esimerkiksi aucor.fi -domainin tapauksessa seuraavan ketjun kautta:

  • Selain kyselee ensin koko verkon juurinimipalvelimilta, kuka tietää fi-domaineista.
  • Juurinimipalvelin ohjaakin selaimen Viestintäviraston ylläpitämien fi-juurien suuntaan.
  • Fi-juuri puolestaan kertoo selaimelle, mitkä ovat kyseisen domainin omat nimipalvelimet.
  • Näiltä omilta nimipalvelimilta selain saa lopulta vastauksen kysymykseensä, eli missä IP-osoitteessa aucor.fi sijaitsee.

Mikäli nimipalveluiden tekninen kulma kiinnostaa laajemmin, kannattaa lukaista tämä aiheesta laadittu sarjakuvateos.

Jos siis verkkopalvelullasi on .fi-loppuinen domain, oleellista on, että Viestintävirasto tietää miltä nimipalvelimilta domainisi tiedot löytyvät, ja että noilta kyseisiltä nimipalvelimilta löytyy kaikki tarvittavat tiedot. Nimipalvelimelta löytyy verkkosivuston IP-osoitteen lisäksi joukko muitakin domainiin liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi tieto siitä, mikä palvelin käsittelee verkkotunnukseen lähetetyt sähköpostit.

Kuka niitä domainin nimipalvelimia sitten ylläpitää?

Monesti domainin nimipalveluista vastaa se taho, joka domainin on asiakkaalle varannut. Useimmiten sama taho vastaa jostain muustakin asiakkaan verkkotoiminnosta, esimerkiksi verkkopalvelun ylläpidosta, sähköposteista tai organisaation IT-infrasta, mutta mitenkään välttämätöntä se ei ole.

Domainin nimipalvelutietoja muokataan useimmiten silloin, kun jokin sivuston palvelinasioihin liittyvä tieto muuttuu. Sivusto esimerkiksi vaihtuu toiselle palvelimelle uutta sivustoa julkaistessa tai sitä siirrellään muusta syystä. Verkkopalveluprojektissa tieto nimipalveluiden ylläpitäjästä onkin hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen uuden verkkopalvelun julkaisua, jotta vältytään viime hetken selvittelytyöltä ja julkaisu sujuu vaivattomasti.

Painetaanko domainisi nimipalvelutietoja edelleen paperille keltaisten sivujen kainaloon? Ylläpitopalveluumme kuuluu myös domainien sekä nimipalveluiden ylläpito.