WordPress sai vuodenvaihteessa täysin uuden, lohkoihin perustuvan Gutenberg-sisältöeditorin. Vanhaa tekstieditoria voi yhä käyttää huoletta vuoden 2021 loppuun asti, jolloin virallinen tuki päättyy. Kannattaako jo rakennettuun sivustoon valjastaa Gutenberg vai pysytellä vanhassa tekstieditorissa?

Gutenberg on helppo mutta vieras

Gutenbergin käyttäminen ei ole vaikeaa. Kokeilunhaluiset oppivat sen varmasti omin päin. Se on silti valtava muutos tuttuun kirjoitusnäkymään. Tutut asiat löytyvät eri paikasta, sekä tarjolla on paljon uutta ja ihmeteltävää. Sisältöä ei siis niin vain päivitetä enää vanhalla käyttöohjeella.

santa-claus-wordpress-gutenberg
Gutenbergissä vanha työkalurivi on poissa yläreunasta ja esimerkiksi tekstikappaleen työkalut tulevat esiin klikatessa kappaletta.

Gutenberg tuo kirjoittajalle uusia työkaluja tehdä sisällöstä visuaalisempaa. Tekstin saa aseteltua useaan palstaan, sisällön sekaan saa valtavia kuvia ja rivien väliin voi ujuttaa värikkäitä nappuloita. Gutenbergin käyttöönotto vaatii siis yleensä aina uuden käyttökoulutuksen ja yhteisten pelisääntöjen sopimisen uusien työkalujen käyttöön, eli missä ja miten uusia ominaisuuksia käytetään.

Kun sisältöä on päivittämässä suuri joukko kirjoittajia, ei uutta editoria voi työntää eteen kertomatta kenellekään.

Gutenberg voi vaatia pintaremonttia

Uusi editori ei periaatteessa vaadi sivustolta mitään. Se lisää automaattisesti perustyylit esimerkiksi nappuloihin ja sarakkeisiin niin, että ne toimivat ainakin suurin piirtein oikein nykyisellä sivustolla. Hiottavaa kuitenkin jää yleensä aina vanhoihin sivustoihin esimerkiksi responsiivisuuteen ja normaalia leveämpiin asetteluihin, koska oletustyylit eivät pysty huomioimaan sivuston rakennetta.

Internetin korjausrakentajalla on kypärä ja kahvikuppi.

Kaikki lisäosat eivät vieläkään ole yhteensopivia Gutenbergin kanssa. Tämä voi näkyä niin, että vanhaa toimintoa ei enää löydy muokkausnäkymästä. Gutenbergin käyttöönotto voi siis vaatia lisäosien vaihtamista, päivitysten odottamista tai räätälöityjen korjauksien tekemistä. Asiantunteva WordPress-toimisto osaa arvioida riskejä etukäteen ja ehdottaa korvaavia lisäosia.

Hankalimmassa asemassa ovat sivustot, joiden sisältö on luotu jollain page builder -lisäosalla kuten Divi, Fusion Builder tai Beaver Builder. Nämä lisäosat tallentavat sisältöä usein täysin omalla tavallaan, jolloin lisäosasta ei voida luopua. Osa lisäosista on jo päivitetty ja toimii Gutenbergistä välittämättä kuten ennen. Osa toimii nykyään kokonaan tai osittain suoraan Gutenbergin kautta. On myös esimerkiksi valmisteemoihin upotettuja page builder -lisäosia, jotka eivät yksinkertaisesti vielä toimi Gutenbergin kanssa.

Gutenberg voi pidentää sivuston elinkaarta

Vanha editori ei elä ikuisesti. Vuoden 2021 lopussa virallinen tuki vanhalle editorille loppuu. Sivusto ei todennäköisesti katoa mihinkään, vaikka vaihtoa ei tekisikään ajoissa. Vuodesta 2022 eteenpäin vanhalla tekstieditorilla voi kuitenkin esiintyä yhä enemmän yhteensopivuusongelmia ja vähemmän lisäosia, kun Gutenbergistä on tullut uusi normaali.

Jos nykyinen sivusto on käytössä vielä vuonna 2022, siirtyminen Gutenbergiin kannattaa useimmiten tehdä.

Usein kuultu syy sivuston ennenaikaiseen loppuun on kankeus sisällönhallinnassa, kun vanhat sivupohjat eivät taivu esimerkiksi laskeutumissivuiksi. Vanhan tekstieditorin heikkoutena onkin ollut se, että sisällön asetteluun on hyvin vähän työkaluja. Gutenberg tuo asetteluihin ja tyyleihin joustavuutta, jolloin täysimittaista sivustouudistusta voidaan mahdollisesti lykätä.

Milloin Gutenbergiin kannattaa siirtyä?

Tässä koottuna tuntomerkkejä, joiden perusteella Gutenbergin käyttöönottoa kannattaa harkita.

Siirry Gutenbergiin ? Pitäydy vanhassa ?
Tarpeet Sivustolle kaivataan visuaali­sempaa sisältöä ja joustavasti hallittavia laskeutumis­sivuja. Nykyinen teksti­editori palvelee hyvin. Ei tarvetta muutoksille.
Sisällöntuottajat Kirjoittajat ovat kokeilun­haluisia ja heidät on mahdollista kouluttaa uudestaan. Kirjoittajia on valtava määrä, he ovat hyvin kiireisiä tai heillä on heikot IT-taidot.
Elinkaari Sivusto­uudistusta ei ole luvassa ennen vuotta 2022 (jolloin vanhan editorin tuki loppuu). Uudistus häämöttää lähi­tulevai­suudessa. Vanhaan ei kannata enää panostaa.
Teknologia Käytössä on taval­linen WordPressin teksti­editori ja vain vähän teksti­editoria muuttavia lisäosia tai räätä­löintejä. Käytössä page builder -lisäosa, joka korvaa sisältö­editorin täysin, eikä ole yhteen­sopivia Gutenbergin kanssa. Teksti­editorissa on paljon laajen­nuksia ja räätälöi­tyjä toimintoja.
Budjetti Budjetissa on tilaa käyttö­koulutukselle ja Gutenbergin vaatimille muutos­töille. Budjetissa ei ole varaa tai budjettia on järkevämpää säästää suurempaan uudistukseen.

Yllä olevat tuntomerkit kuvaavat sivuston kipukohtia, joiden perusteella päätös voidaan tehdä. Suosittelen keskikokoisille, räätälöidyille tai laajoille sivustoille aina lisäksi asiantuntijan vilkaisua käytettyihin teknologioihin ja lisäosiin, jotta todennäköiset ongelmakohdat löydetään ennen siirtymistä.

Itse siirtymistä ei kannata pelätä turhaan. Asiakkaille näkyvä sivusto toimii lähes poikkeuksetta siirtymisen jälkeen ja mahdolliset ongelmat ovat hallintapuolella. Gutenbergistä voi aina vaihtaa takaisin vanhaan editoriin, jos siirtymisessä tulee ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Vanhakin sivusto voi oppia Gutenbergin. Pitäisikö Gutenberg ottaa jo käyttöön tai rakentaa kokonaan uusi ja yhteensopiva sivusto? Ota yhteyttä.