Lisäys joulukuussa 2017: nyt voit kuunnella tämänkin kirjoituksen Samin lukemana. Kaikki ääniraidat kokosimme tänne.

 

Talon rakentaminen on tarkoin säännelty, valvottu ja aikataulutettu projekti. Kuka tahansa ei voi rakentaa mitä tahansa. Tarvitset esimerkiksi hyväksytyn suunnitelman, rakennusluvan, kokouksia rakennusviranomaisen kanssa, rakennustarkastuksia ja ison tukun asiakirjoja. Rakentamisessa on myös selkeät vaiheet – et voi maalata seiniä ennen kuin perustukset on tehty.

Internettiin rakentaessa vastaavaa sääntelyä ei ole. Et tarvitse keneltäkään lupaa rakentaa sivustoa. Kukaan ei tule tarkastamaan verkkosivuja ennen julkaisua. Kunhan sinulla on hieman tilaa jonkun palvelimen nurkissa ja verkko-osoite, voit rakennuttaa sivustosi siihen.

rakennus_1200x630

Internetissä riittää hometaloja

Verkkosivuston toteuttajalla on valtava vastuu tehdä asiat oikein ilman viranomaisten kyttäystä ja kaavakkeiden täyttämistä. Mitä tapahtuu kun vastuusta lipsutaan? Asioita unohtuu tehdä. Tehtiin vain ilman suunnitelmaa. Esteettömyyttä ei huomioitu. Testaus jäi tekemättä. Kukaan ei kysynyt mikä on sivuston tavoite?

Lopputuloksena sivusto toteuttaa pahimmillaan tavoitettaan heikosti. Kävijät eivät löydä sivuilta etsimäänsä tietoa. Sivustoa ei löydy hakukoneilla. Navigaatio ei toimi kosketuslaitteilla. Lomakkeiden viestit eivät lähde mihinkään. Ulkoasu irvistää viimeistelyn puutetta. Sivustoprojekteissa päädytään usein purkamaan kaikki ja rakentamaan uudestaan, mikä olisi voitu estää suunnittelemalla ja toteuttamalla sivuston paremmin.

Kun luonnoksista puuttuvat lujuuslaskelmat

Oman haasteensa verkkopalveluiden toteutukseen tuo ulkoasun suunnittelu. Verkkosivujen suunnitelma perustuu pahimmillaan graafikon hurmokselliseen visioon, joka koostuu korkealentoisista ideoista, sisällön arvailusta ja siitä yhdestä hienosta kilpailijan sivustosta. Jälkikäteen vasta mietitään, edistääkö tämä mitenkään sivuston tavoitteita ja onko toteutus missään määrin järkevää.

Rakennusmaailmassa suunnitelmien pitää muun muassa perustua laskelmiin, sisältää työselitykset ja kuvata sähköt, putket ja materiaalit – nätti kuva ei riitä. Suunnitelman pitää toimia todistetusti paperilla, ennen kuin sitä lähdetään toteuttamaan. Suunnittelussa on mukana aina ihmisiä, jotka ymmärtävät myös toteutuksesta.

Myös verkkosivuston suunnitelma tarvitsee perustansa. Lähtökohtaisesti tarvitaan yhteisymmärrys siitä, mikä on sivuston tarkoitus ja kuka on kohdeyleisö. Tämän pohjalta voidaan rajata se, millaista sisältöä sivustolle tulee ja miten sitä esitetään. Tekninen toteuttaja voi kertoa jo tässä vaiheessa, miten sisältö kannattaa toteuttaa ja mikä on mahdollista. Kuka tahansa voi piirtää kynällä paperille hahmotelmia siitä, miten sisältö on aseteltu. Näillä pohjatiedoilla graafikko pystyy suunnittelemaan ulkoasun kestävästi.

Graafikon ei pidä yksin arvailla sivustosi tarkoitusta tai toteutettavuutta. Graafisen suunnittelun taustalle tarvitaan selkeä määrittely tarkoituksesta ja sisällöstä sekä tukea toteuttajalta – kun toteutus ja suunnittelu tulevat samasta paikasta, viestintä toimii luontaisesti.

Verkkosivuston laatu on toteuttajan harteilla

Lopulta laatukysymykset valuvat toteuttajan ratkaistaviksi. Vaikka suunnitelma olisikin huono, riippuu täysin toteuttajasta, pidetäänkö suunnitelmasta silti kiinni. Toteuttaja voi ehdottaa muutoksia, kyseenalaistaa ratkaisuja ja tarvittaessa ohittaa suunnitelmia. Ulkoasusuunnitelma ei koskaan kata kaikkea, vaan toteuttajan täytyy aina jatkaa ilmettä puuttuviin näkymiin ja elementteihin. Visuaalisesti samalta näyttävä elementti voidaan myös aina toteuttaa useilla eri tavoilla.

Toteuttajan pitää siis itse tähdätä laatuun. Minimivaatimukset täyttyisivät toki tekemällä orjallisesti suunnitelman mukaan, mutta se ei aina ole sivustosi edun mukaista. Laadukas tekeminen vaatii ammattitaitoa. Suosittelen valitsemaan digitoimiston, joka on keskittynyt verkkosivustojen suunnitteluun ja toteutukseen. Sivutoimisilta tekijöiltä puuttuu usein syvällisempi ymmärrys aiheesta, ja ammattitaidossakin voi olla vajetta. Maksaa lopulta vähemmän tehdä kovemmalla hinnalla hyvin ja toimivaa kuin halvalla huonoa ja nopeasti uusittavaa.

Pitäisikö sinun asiakkaana osata valvoa toteutusta? Toki osaat kommentoida ulkoasua ja käytettävyyttä, mutta sinun ei tarvitse tietää sivuston taustalla pyörivästä teknologiasta mitään. Huomioistasi on ehdottomasti apua, mutta toteuttajan on itse tavoiteltava laatua ja tarvittaessa haastaa ajatuksiasi.

Toteuttajan pitää osata sanoa ei. Asiantuntijana tehtävänämme on ehdottaa, kyseenalaistaa ja neuvoa. On selkärangatonta vain nyökytellä ja tehdä kestämättömiä ratkaisuja.

Rutiini aiheuttaa lipsahduksia

Pelkkä rutiini ei takaa virheettömyyttä. Tapahtuu huolimattomuusvirheitä, vaiheita unohtuu ja eri ihmiset tekevät asiat eri tavoilla. Esimerkiksi kirurgit ja lentäjät eivät luota rutiiniin vaan käyttävät työssään apuna muistilistoja.

Rakennustarkastuksessa on tarkastettavat kriteerit. Sama työvaihe on saatettu toistaa satoja kertoja, mutta silti joka kerta käytetään muistilistaa. Työ etenee aina samassa järjestyksessä, samat asiat tarkastetaan ja jokainen tekee saman työvaiheen samalla tavalla.

Aucor Flight Manual -laatujärjestelmäRutiinien avuksi olemme kehittäneet Aucor Flight Manual® -laatujärjestelmän, joka sisältää muistilistoja, kriteerejä ja parhaita käytäntöjä. Yhtenäinen ja selkeä toimintatapa vähentää huolimattomuusvirheet lähes olemattomiin. Laatuoppaamme sisältää tarkastuslistat kriittisiin vaiheisiin suunnittelusta julkaisuun – näin asiat tehdään kerta toisensa jälkeen yhtä hyvin ja aikojen saatossa kehittyneet käytännöt välittyvät myös uusille työntekijöille. Kuka tahansa aucorilainen julkaisee sivuston samalla tavalla.

Laadukas verkkopalvelu ei synny pelkästään hyvillä ideoilla ja innokkaalla toteutuksella. Taustalle tarvitaan puuduttavan neuroottista järjestelmällisyyttä ja kykyä tehdä samoja tarkistuksia projektista toiseen.

Selkeä vaiheistus estää harhailun

Verkkopalvelun kehityksessä viranomaiset tai vakiintuneet käytännöt eivät suoraan pakota projektin jakamista järkeviin vaiheisiin. Toteutus on mahdollista aloittaa kummempia suunnittelematta. Näkyvän osan pohdiskelu vaikuttaa konkreettiselta, joten on paljon helpompi pohtia nappuloiden värejä kuin sivuston tärkeimpiä tavoitteita.

Toteuttajan täytyy johtaa projektia ja kertoa, mitä asioita tehdään missä järjestyksessä. Me listaamme, mitkä asiat pitää olla selvitetty ja tehty, ennen kuin seuraava vaihe voidaan aloittaa. Saat tietää, mitä asioita odotetaan sinulta asiakkaana ja mitä me milloinkin teemme. Emme päästä sinua helpolla vaan nyhdämme vastaukset vaikeisiin ja tärkeisiin kysymyksiin pohjatiedoiksi.

Sivustoprojekteissa on valtava hinku kiinnittää huomio helppoihin kysymyksiin kuten väreihin, logon asetteluun ja kilpailijoiden sivustoihin. Toteuttajan pitää kärsivällisesti ohjata huomiosi ensin hankaliin kysymyksiin, joiden jälkeen esimerkiksi ulkoasuvalinnat pohjautuvat johonkin.

Tarvitaanko verkkoon rakennusvalvontaa?

Olemme toimineet toisinaan itse internetin rakennustarkastajina. Olemme etsineet syitä hitaudelle, korjanneet rakennusvirheitä ja tietoturva-aukkoja muiden tekemistä sivustoista. Näissä tapauksissa virhe on kuitenkin jo tapahtunut. Monia virheitä saa korjattua jälkikäteen, mutta jos koko sivusto perustuu väärille oletuksille ja huonoon pohjatyöhön, pelkkä pintaremontti ei välttämättä riitä.

En pidä hyvänä ideana pakollisen byrokratian lisäämistä. Valtiollinen byrokratia nostaisi sivustoprojektin kustannuksia ja venyttäisi projekteja. Lisäksi kriteerit olisivat helposti liian epämääräisiä ja avuttoman hitaasti muuttuvia. Kaikkien muutosten ja lisäominaisuuksien pitäisi kulkea myös byrokratiakoneiston läpi, mikä jarruttaisi sivustojen kehitystä.

Parempina käytäntöinä pidän seuraavia:

  1. Toteuttaja valvoo itse laatua.
  2. Ulkopuolinen taho tarkastaa tarvittaessa.
  3. Toteuttaja hyödyntää yleisiä kriteerejä (esim. julkisten verkkopalveluiden laatukriteeristö).

Verkkopalveluiden laadulle olisi mahdollista kehittää myös tunnustuksia, joita voitaisiin näyttää sivustoilla. Esteettömyydelle esimerkiksi löytyy jo sekä kriteeristöjä että tunnustuksena Saavutettavuus huomioitu -leima. Tunnustukset ovat tällä hetkellä harvinaisia ja suurelle osalle tuntemattomia. Kävijälle on tietysti tärkeintä, että asiat toimivat eikä se, kuinka monta tarraa verkkopalvelulta löytyy.

Yhteenveto: koska on harjakaiset?

Verkkoon rakentamisesta puuttuu byrokratia – onneksi. Toteuttajilla on siis suuri vastuu tehdä asiat oikein. Laadukkaaseen toteutukseen tarvitaan systemaattisuutta, ratkaisujen kyseenalaistamista, perusteellista pohjatyötä, selkeää viestintää ja kovaa ammattitaitoa. Hyvin toteutettu sivusto kestää aikaa ja on kaikissa vaiheissa suunniteltu palvelemaan sille asetettuja tavoitteita.

Kun sivusto on tehty hyvin, rakennuksen kehtaa luovuttaa asiakkaalle.

Haluatko lukea lisää siitä, miten me toimimme Aucorilla? Olemme avanneet toimintatapamme blogisarjassa Aucorin liikesalaisuudet.