Tämä kirjoitus on osa blogikirjoitussarjaa, jossa paljastan Aucorin liikesalaisuuksia. Viidennessätoista osassa paljastan Aucorin projektinhallinnan salaisen kastikkeen.

SprintcakeAikaisemmissa liikesalaisuuksissa paljastin Harvestin ja Basecampin. Molemmat ovat todella hyviä työkaluja siihen tarkoitukseen mihin ne on suunniteltu (Harvest tuntikirjaukseen ja Basecamp projektikommunikaatioon), mutta eräs olennainen osa puuttuu niiden välistä. Kun kytköstä projektin tehtävien ja tehtyjen tuntien välillä ei ole, ei voida arvioida miten kauan mihinkin menee ja milloin mikäkin projekti valmistuu.

Markkinoilla on todella paljon hyviä projektinhallinnan maailmanhallintajärjestelmiä, mutta emme halua heittää kahta parasta työkalua roskikseen vain siksi, että jotain ominaisuutta ei löydy valmiina. Täydennettiin sitten itse se puuttuva palanen.

Tarvitsemme projekteista kolme olennaista tietoa joka hetki:

  1. Onko projektit aikataulussa ja budjetissa?
  2. Onko ihmisillä sopivasti töitä?
  3. Onhan kaikkiin asiakkaiden viesteihin reagoitu?

SprintCake workload

SprintCake yhdistää Basecampin avulla taskien aikataulut ja taskeihin menevän ajan, jota sitten verrataan käytettävissä oleviin tunteihin. Tämän perusteella voidaan helposti arvioida, valmistuuko projekti aikataulussa olemassa olevilla tunti- ja työmäärillä. Samaa tuntiarviointia käytetään arvioimaan myös sitä, onko ihmisillä liikaa tai liian vähän tekemistä.

Yksi SprintCaken tärkeimmistä hyödyistä on projektikommunikaation seuranta. Kun projekteja on samaan aikaan päällä useita kymmeniä, yksittäiset viestit jäävät helposti massan alle. Sprintcaken avulla yksikään asiakasviesti ei unohdu.