Tämä kirjoitus on osa blogikirjoitussarjaa, jossa paljastan Aucorin liikesalaisuuksia. Yhdennessätoista paljasta Aucorin osaamisresurssien arvioimisen työkalun.

Jokaisella ihmisellä on oma, yksilöllinen osaamispalettinsa. Vaikka moni yritys yrittääkin tunkea ihmiset mahdollisimman ahtaisiin koloihin organisaatiokaavioissa, todellisuudessa ihmisillä on yllättävän laajaa osaamista myös omien työtehtäviensä ulkopuolella. On kaikkien etu, että tämä osaaminen saadaan työyhteisön käyttöön.

Osaamismatriisi avuksi!

Osaamismatriisin idea on hyvin yksinkertainen. Jokaisessa yrityksessä on tietty määrä pääprosesseja (meillä esimerkiksi “verkkopalvelujen suunnittelu”), ja nämä pääprosessit on sitten pilkottavissa erilaisiin kompetensseihin (esimerkiksi “osaa suunnitella verkkosivuston visuaalisen ilmeen“). Jokaisella työntekijällä on sitten kyseiseen työtehtävään liittyen oma osaamistasonsa. Osaamistaso pisteytetään asteittain:

  • 4: Osaa erinomaisesti, ja; 1) pystyy opettamaan myös muita (ml. asiakkaat ja konsultointityö) ja 2) myymään osaamista itsenäisesti.
  • 3: Osaa hyvin (tuotantotaso).
  • 2: Osaa kohtalaisesti (koulutettavissa tuotantotasoiseksi).
  • 1: Ei osaa, mutta haluaa opetella mikäli siihen tulee mahdollisuus.
  • 0: Ei osaa, eikä näe tarpeelliseksi opetella.

Osaamismatriisi rakennetaan yhdessä työntekijän kanssa kehityskeskusteluissa, eikä se ole pelkästään työnantajan yksipuolinen näkemys osaamisesta.

Osaamismatriisi

Kuvassa: esimerkkinäkymä osaamismatriisista. Tiedot ovat tahallisesti sekoitettuja eivätkä vastaa Aucorin liiketoimintaa tai ihmisten osaamista.

Mitä hyötyä osaamismatriisista sitten on?

Osaamismatriisin suurin hyöty on yrityksen yleisen osaamistason kartoittamisessa. Yhdellä vilkaisulla nähdään, millä pääprosessin alueella on osaamisvajetta. Tällöin täytyy miettiä aika vakavasti sitä, onko kyseinen pääprosessi ensinnäkään tarpeellinen ja jos on, mitä tilanteen korjaamiseksi voidaan tehdä? Tarvitaanko lisää jengiä, vai riittääkö olemassa olevien ihmisten kouluttaminen? Onnistuuko kouluttaminen sisäisesti, vai tarvitaanko ulkopuolista apua?

Osaamismatriisi on myös mainio työkalu työntekijän henkilökohtaisen osaamisen kehittämisessä. Osaamismatriisin avulla on helppo löytää sellaiset osaamisalueet, joissa tarvitaan koulutusta. Sen lisäksi yllättävän monella on halua ja intoa opetella uusia asioita oman osaamisalueensa ulkopuolelta. Ja osaamismatriisin avulla tietenkin erottuvat myös ne ihmiset, jotka haluaisivat mieluusti opettaa omaa erikoisosaamistaan muille.

Muutama varoituksen sana

Osaamismatriisia voi myös käyttää räikeästi väärin. Ohessa muutama olennainen pointti:

  • Yksittäiset työtehtävät eivät saa olla liian yksityiskohtaisia. Ei siis esimerkiksi “osaa käynnistää photoshopin”, vaan mieluummin “osaa visuaalisen suunnittelun perusteet”.
  • Osaamismatriisia ei voi käyttää rekrytarpeiden määrän arviointiin.
  • Työntekijät yleensä aliarvioivat oman osaamisensa arviointitilanteessa varsinkin asiantuntijayrityksissä.
  • Ja tärkein: osaamismatriisi ei ole yksittäisen työntekijän ihmisarvon määrittelyn työkalu. Jotkut ovat enemmän yleisosaajia, jotkut ovat erikoistuneet hyvin kapean mutta tärkeän alueen osaajiksi.

Nämä huomioiden, osaamismatriisi on helppo työkalu yrityksen yleisen osaamistason kartoittamiseen ja hallintaan.